Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Сұрақтарыңыз бар ма?

Шағымдарыңыз ше? Тілектеріңіз ше?

Телефон

шалыңыздар!

25-42-59
Ректорға сұрақ қою

Онлайн оқуға түсу   

Түсіндірме ақпарат

Оқу жетістіктерін (ОЖСБ) сырттай бағалаудың тестілеу нәтижелері бойынша студенттердің жұмысын бағалау туралы түсіндірме ақпарат.

 

  «Білім туралы» Заңының 55-бабының сәйкес, 2012 жылдан бастап білім алушылардың оқу жетістіктерін сырттай бағалау енгізілді.

ОЖСБ білім беру қызметінің сапасын бағалау және білім алушылардың   жоғары білім беру мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында көзделген пәндердің көлемін меңгеру деңгейі  анықтау мақсатында соңғы курс студенттері үшін өткізілдеді.

 ОЖСБ кешенді тестілеу ЖММС 4 негізгі пән және бейіндік циклдағы міндетті компонент түрінде ҰТО әзірлеген технология бойынша іске асырылады.

 Мемлекеттік мониторингтің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында 2013жылы ОЖСБ-да үсынылған жауап нұсқаларынан бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдауды көздеген тест тапсырмаларының жаңа форматы пайдаланылды.   

Мұндай тест тапсырмаларының артықшылығы төмендегідей болып табылады:

• дұрыс жауапты табудың абсолюттігін  төмендету;  

• білімді  жан-жақты, мұқият және объективті бағалау;

• педагогикалық өлшемдерінің сапасын арттыру.

 Сынақ тапсырушы дұрыс жауаптардың қажетті санына қол жеткізуді көздемей, тапсырмалар мен оның жауаптарының мазмұнына көңіл бөлуі үшін тест тапсырмаларында дұрыс жауаптардың нақты саны көрсетілмейді.  Мұндай форматтағы тапсырмалар білім алушы студенттердің теориялық және практикалық даярлығының деңгейін  барынша толық және объективті   бағалауға  мүмкіндік береді.

Студент барлық дұрыс жауапты көрсеткені үшін -  2 бал, бір қате жібергені   үшiн 1 бал, екі және одан да көп қате жібергені үшін  - 0 бал  алады.

Жеткілікті білім минимумін белгілеу үшін, Ұлттық тестілеу орталығы БЖСБ нәтижелерін қорытындылау әдістемесін және БЖСБ нәтижелерін білім берудің кредиттік технологиясы  бойынша   бағалау жүйесіне ауыстыру бағанын   әзірледі.

 

ОЖСБ нәтижелерін білім берудің кредиттік технологиясы  бойынша   бағалау жүйесіне ауыстыру бағаны 

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі бойынша 

Әріптік жүйе бойынша бағалау 

γ- распределение

Төменгі көрсеткіш 

Жоғарғы көрсеткіш 

Үздік

A

147

200

A-

133

146

Жақсы

B+

126

132

B

119

125

B-

112

118

Қанағаттанарлық

C+

105

111

C

91

104

C-

77

90

D+

63

76

D

50

62

Қанағаттанарлықсыз

F

0

49

 

Kazakh